Inlägget gjort

Ebb och flod

Att ha humörsvängningar kan ibland följa givna mönster som ebb och flod. Många gånger är det svårt att se sambanden och det kan vara oerhört begränsade. Diagnoser används för att lättare förstå och kunna prata om sitt tillstånd, men primärt är det för vården för att kunna  sätta namn på tillståndet och erbjuda relevant hjälp. När vi använder diagnosbegreppen utanför vården med vänner, kollegor, familj och bekanta är det lätt att bli definierad av diagnosen. Dom flesta av oss har dålig kunskap om vad som döljer sig bakom diagnoserna. Det är dock viktigt att det finns kännedom och förståelse kring att vi är många som lider av psykisk ohälsa och det finns en stora rädsla för det hos många som är dåligt insatta. Vi kan inte och bör inte förvänta sig att alla skall veta vad som döljer sig bakom namnen, men väl veta att psykisk ohälsa är som vilken annan sjukdom som helst. Olika begränsande för för olika indvider vid olika tillfällen. 

Ebb och flod är naturliga förändringar så även som även sjukdomar är. Har man aldrig erfaret ebb och flod på olika platser kring vår fina planet så kan det vara svårt att förstå. Kunskapen om att det finns gör att förståelsen för fenomenet.

Desto mer vi vet om vårt egen utmaning ju bättre förståelse, stöd och hjälp kan vi få från vår omgivning och vården.