Inlägget gjort

Intervju med Göran Källmark

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/a/1/d/dotscharge.com/httpd.www/wp-includes/formatting.php on line 4358

Vad är Dots Charge®?

Dots Charge® är en ny modern och intelligent stämningsdagbok för personer med bipolär sjukdom och andra affektiva utmaningar som t ex depressioner och PMS

Vad ligger bakom Dots Charge®?

Dots Charge® är framtagen baserad på egna erfarenheter bland personaler. Bipolär sjukdom finns även i min närhet och jag har på när håll sett vilka utmaningar och behov som finns. Utmaningar för den drabbade, närstående, i mötet med vården och avsaknad av underlag till forskning kring affektiva tillstånd. Att använda moderna verktyg för att snabbt, enkelt, långsiktig i ett strukturerat är nödvändigt. Det satt i samverkan med närstående, vård samt forskning är stora och mycket viktiga behov som behövs för att hjälpa på bästa sätt.

Hur har ni gått tillväga?

Vi började med våra egna behov, gjorde en undersökning för att stämma av intresset och vilken funktionalitet som efterfrågas. Vi utvecklade sedan produkten i samverkan med patienter, närstående, vårdgivare samt forskning. För att säkerställa att en god koppling till vårdgivare använder oss av samma typ av skattningsskalor som vården använder. Att gör det enkelt att använda är det viktigaste för se till att man orkar använda appen över lång tid. Vikten av att under en lång registrera symtomen – föra stämningsdagbok  över sitt mående är avgörande för ett bättre mående.

Vad innehåller Dots Charge® och hur använder man den?

Dots Charge® består av 2 delar. Dels är det en app, dels en hemsida. I appen registrerar du snabbt och enkelt via ett par gester dina symtom. Detta kan du göra när du vill, var du vill och hur ofta du vill. Det tar ca 10-15 sekunder. Dots Charge® hjälper dig också att automatiskt att in data för att sätta ditt mående i ett sammanhang. Det är t ex tid, plats, väder. Vi analyserat och visualiserar ditt mående för att användaren skall få bra insikter, ge ett bra underlag till vården för att bättre diagnostisera och erbjuda relevanta behandlingar. Dessutom bidrar de insamlade uppgifter anonymt till forskningen för att utveckla bättre diagnosmetoder och behandlingar. Med Dots Charge® kan du låta dina närstående dokumentera hur dom uppfattar att du mår och ni kan tillsammans analysera måendet. Det är vanligt att närstående ser förändringar tidigare än den drabbade själv. Hen kan således vara delaktig och hjälpa till med att vara förebyggande och få en förstående som hjälper den närstående och sig själv , vilket är önskvärt. Som närstående vill man hjälpa till och man vill kunna hantera t ex familjen. Genom att förstå mönster och tecken i måendet förbättras förutsättningar för ett bättre liv.

Varför kostar Dots Charge® och varför en prenumeration?

Vi är angelägna om att kunna erbjuda Dots Charge® över en lång tid och säkerställa att utvecklingen fortsätter utifrån behoven som ni ger uttryck för. Vi värnar om att vara helt fria från reklam, att inte stå under inflytande av externa parter eller sponsorer. Vi säkerställer att dina uppgifter är skyddade. Prenumerationen möjliggör bl a att vi du kan pausa, eller avsluta när du vill utan extra kostnader. Det gör att det inte kostar mycket att börja använda Dots Charge®. Vi kan då också se hur hur användarmönstret ser ut och göra relevanta justeringar för ett långsiktig och värdefull användande.

Hur ser den tekniska lösningen ut?

Du använder valfria smartphones eller surfplattor, du kan använda flera samtidigt för att dokumentera ditt mående. Informationen lagras säkert i molnet och åtkomst finns även via webben för analys och för att hantera ditt konto. Det är bara du som kan komma åt din data och ge ett medgivande till närstående, vården för att samverka med dig. Vården kan bara läsa din information. Data till forskningen är helt anonymiserad och kan inte på något sätt spåras till dig.

Hur ser framtiden ut?

Vi arbetar kontinuerligt med att att utveckla Dots Charge® i sin helhet för att ser till att den möter upp de behov som finns. Det är ni som användare som vet vad som gör att att Dots Charge® är så värdefull som möjligt för er.

Vad önskar du dig för fortsättningen?

Att utsatta får ett bättre, mer balanserat liv. Där diagnos och behandlingar är mer verksamma. Att tiden att bli diagnostisera sjunker från i genomsnitt 11 år. Att antalet feldiagnoser sjunker. I dag är det genomsnitt 3 feldiagnoser. Att suicidal-risken går ner. I dag har bipolära en 20% förhöjd risk till självmord. Att vi bieffekterna av mediciner minskar. Kort och gott ett bättre liv för de drabbade oavsett om det är den sjuke, närstående, barn. Det är tillsammans vi hjälper varandra.

Prova gärna. 30 dagar gratis. Ladda ner från där appar finns.

Göran Källmark, VD

Dots Solutions AB

Inlägget gjort

Välkommen! Några tips om hur du kommer igång!

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/a/1/d/dotscharge.com/httpd.www/wp-includes/formatting.php on line 4358
Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/a/1/d/dotscharge.com/httpd.www/wp-includes/formatting.php on line 4358
Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/a/1/d/dotscharge.com/httpd.www/wp-includes/formatting.php on line 4358
Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/a/1/d/dotscharge.com/httpd.www/wp-includes/formatting.php on line 4358

Som ny användare av Dots Charge® hälsar jag dig varmt välkommen! Jag heter Göran Källmark och är VD här på Dots Solutions AB. Jag vill personligen hälsa dig välkommen och uppmuntra dig till att inte tveka att höra av dig om det är något vi kan hjälpa till med. Vi är uppskattar alltid feedback för att göra produkten så bra som möjligt.

Här kommer ett par tips hur du snabbt kommer igång.

När du nu har ett konto och laddat ner appen börjar det.

  1. Logga in i appen med det användarnamn och lösenord du angav
  2. Skriv stämningdagboken genom att svepa upp eller ner för att ange stämningsläge. När du är nöjd trycker du på molnet i det nedra hörnet som det står registrera på. I det nedre vänstra hörnet ser du när och vad du skrev sist
  3. Svep från höger och du kommer till nästa sida där du kan ange hur minnesfunktionen. Om du inte vill eller behöver dokumentera ditt minne sveper du igen från höger till nästa sida. Likadant är det för de andra områdena du kan dokumentera.
  4. Upprepa ovanstående genom dom 5 sidorna
  5. Under meny högst upp till vänster kan du välja att titta på din historik. Du ser då ett diagram över vad du skrivit. Detta är ett sätt att snabbt sätt att få en överblick
  6. Besök “min sida” på dotscharge.com där du kan få ytterligare insikter kring ditt mående.

Det tar bara 20 sekunder. Gör det hur ofta du vill, när du vill och var du vill.  En liten insats för ett liv i mer balans. En rekommendation är att rapportera åtminstone 1 gång om dagen. På det sättet blir insikterna bra. Vi tycker att det är klokt  för att komma ihåg att göra det i samband med någon annan rutin (Frukost, middag eller dylikt).

Vi finns tillgängliga på chatten, twitter @dotscharge och naturligtvis via e-post info@dotscharge.com. Vi ser fram emot att höra av dig!

NOTERA att Dots Charge® inte är en ersättning till vården. Den är ett komplement och hjälpmedel för bättre vårdmöten och en mer balanserad vardag. 

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/a/1/d/dotscharge.com/httpd.www/wp-includes/formatting.php on line 4358