Inlägget gjort

Är du deprimerad och mellan 15-18 år?

Stockholms Universitet genomför ett forskningsprojekt för dig som är mellan 15-18 år och är deprimerad. Titta på filmen, läs mer och se om det kan passa dig.

ERiCA Internetbaserad behandling för dig som är 15-18 år och lider av depression. All behandling sker via internet och du kan bo var som helst i Sverige. Behandlingen är en del av ett forskningsprojekt vid Stockholms universitet.

Inlägget gjort

Inbjudan – Internetbaserad behandling för ungdomar med depression

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/a/1/d/dotscharge.com/httpd.www/wp-includes/formatting.php on line 4358

Internetbaserad behandling har visat goda resultat i ett stort antal forskningsstudier för vuxna med olika typer av problem. Större delen av forskningen gäller internetbaserad kognitiv beteendeterapi (IKBT), men några studier har visat god effekt för internetbaserad psykodynamisk terapi (IPT) för depression och ångest. Forskningen kring internetbaserad behandling för barn och ungdomar är inte lika omfångsrik, men några studier visar lovande resultat för IKBT för ungdomar med depression. Nu startar vår forskargrupp vid Psykologiska institutionen, Stockholms universitet, ett femårigt projekt där vi ska utveckla IPDT för ungdomar med depression och testa effekten av den behandlingen. Den största studien inom projektet kommer att jämföra effekten av IPDT och IKBT. Projektet har erhållit ett stort forskningsanslag från norska Kavlifonden och forskningen bedrivs i samarbete med forskare vid bland annat Linköpings universitet, Universitetet i Oslo, University College London och Ericastiftelsen.

Projektet börjar med en pilotstudie som testar IPDT för ungdomar 15-18 år med mild till måttlig depression. Just nu håller vi på att rekrytera ungdomar som vill delta i studien. Ungdomar som känner sig deprimerade eller nedstämda är välkomna att anmäla sig till studien på hemsidanwww.erica.nu, Eftersom internetbaserad behandling består av vägledd självhjälp kan studien inte ta emot ungdomar som behöver mer omfattande psykiatriska insatser – som ungdomar med psykos, autismspektrumsyndrom, tidigare självmordsförsök eller bipolaritet. Vi tar inte heller emot de som redan har en pågående samtalsbehandling. Behandlingen över åtta veckor består av textkapitel, filmer och textbaserad kontakt med en internetbehandlare. Den psykodynamiska behandlingen fokuserar på att förstå sina känslor och sina relationsmönster bättre och den innehåller övningar (t ex känslodagbok) som syftar till att förändra de mönster som vidmakthåller depressionen. Ungdomarna skattar sina depressionssymtom varje vecka och detta ligger till grund för utvärderingen av behandlingseffekten.

 

Till kommande studier i projektet funderar vi på att komplettera behandlingen med att ungdomarna får föra dagbok över sitt mående i strukturerad form. Det kan stärka ungdomarnas förståelse av vad som påverkar det egna måendet och även ge värdefull information till behandlarna.

 

 

Björn Philips

Docent, leg. psykolog, leg. psykoterapeut

Inlägget gjort

Kunskap om din sjukdom

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/a/1/d/dotscharge.com/httpd.www/wp-includes/formatting.php on line 4358
Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/a/1/d/dotscharge.com/httpd.www/wp-includes/formatting.php on line 4358
Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/a/1/d/dotscharge.com/httpd.www/wp-includes/formatting.php on line 4358
Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/a/1/d/dotscharge.com/httpd.www/wp-includes/formatting.php on line 4358

Ger kunskap dig förmågan att se runt hörn?

Nja, riktigt så enkelt är det inte men det ligger mycket i det.  Kunskap om sitt mående eller sjukdom underlättar stort för ett bättre mående. Genom den förståelse man får är det lättare att hantera vardagen, bättre möten med vården  för bra samtal med vårdgivare.  Det är lättare att prata med närstående och tillsammans underlätta livet tillsammans.  Det finns symtom och sjukdomsförlopp för sjukdomar och genom att känna till dom och att upptäcke tecken i tid är det lättare att undvika försämringar.  Kunskapen om sjukdomen och sjukdomsförloppet gör att det är möjligt att med större sannolikhet se in i framtiden och vad som finns runt nästa hörn. Att kunna få hjälp att välja en bättre väg. 

Läkemedelsboken är en utmärkt källa som vi rekommenderar.  Läs gärna om just dina besvär och uppmuntra även närstående att läsa i den.

Kombinera kunskap ovan med dina upplevda symptom ( T ex med Dots Charge®) och du är bra rustad för ett bättre mående.

p.s Det finns ett utryck för personer med bra kunskap om sin sjukdom. Det kallas spetspatienter Det har visat sig att spetspatienter upplever sig få bättre vård och mår bättre. 

Inlägget gjort

Är det en skillnad mellan sorg och depression?

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/a/1/d/dotscharge.com/httpd.www/wp-includes/formatting.php on line 4358

Med affektiva sjukdomar som t ex bipolär sjukdom är depression ett vanligt förekommande tillstånd. Det finns skillnader mellan nedstämdhet i allmänhet som t ex vid en skilsmässa som kan vara sorg och depression. Men vad är skillnaden på  sorg och depression.? För att kunna förstå och få bra hjälp är det klokt att lära sig lite mer.

Filmen nedan är en föreläsning på Hjärndagen av specialistläkaren Lars Häggström som redogör för det på ett bra sätt..

 

 

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/a/1/d/dotscharge.com/httpd.www/wp-includes/formatting.php on line 4358
Inlägget gjort

Nedstämd

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/a/1/d/dotscharge.com/httpd.www/wp-includes/formatting.php on line 4358

När det blir blå, grå, svarta känslor som tar över är det allt annat än lätt att bara rycka upp sig. Vi som drabbas upplever det så att ingen utomstående som inte har drabbats kan förstå. Det är ju förstås naturligt, men inte desto mindre frustrerande för oss som lider. Förståelsen över att man inte orkar gå upp, inte klarar av att gå ut, inte kunna jobba. Förståelsen att man kanske t o m brottas med svåra suicida tankar. Hur hanterar man sin omgivning och hur skall omgivningen hjälpa till? Om det inte finns någon i ens omgivning vad gör man då. Det finns verkligen inga enkla svar. Bortsett från alla råd som finns, vilka många är bra, är det närmaste och enklaste sättet att förhålla sig till nedstämdheten som till vädret. Det kan vara dålig, t om riktigt dåligt och hålla i sig länge, men till sist vänder det. Så kan man tänka själv och så kan omgivningen kanske kunna förstå lite bättre och ha fördragsamhet. På samma tema är det inte ovanligt att det faktiskt kan vara vädret som påverkar stämningsläget. T ex är det många som drabbas av nedstämdhet och depressioner vid årtidsskiftningar.

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/a/1/d/dotscharge.com/httpd.www/wp-includes/formatting.php on line 4358 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/a/1/d/dotscharge.com/httpd.www/wp-includes/formatting.php on line 4358