Inlägget gjort

Vikten av att dokumentera sitt mående

För att förstå sitt mående över tid behöver man skriva ner sitt mående och en del olika detaljer för att bättre förstå hur måendet sett ut över tid. Genom att samla sitt mående i en strukturerad form är det lättare att kunna visualisera och analysera sitt mående och därigenom bättre kunna se vad som skulle kunna vara påverkande. Hur eventuella olika vårdinsatser påverkar. Att föra stämningsdagbok via en app underlättar mycket. Vi har lagt fokus på att underlätta i att föra stämningsdagbok. Via några gester i vår app dokumenterar du för dig viktiga värden som t ex stämningsläge, minne, ångest, irritabilitet & koncentrationssvårigheter. Vi sätter det också i ett större sammanhang med datum, tid, väder & plats för att ännu tydligare hitta samband och trigger. Närstående kan också föra stämningsdagbok vilket är väsentligt då närstående observerar ofta förändringar innan man själv upplever förändringar. Det skapar dessutom delaktigt och en möjlighet att hjälpa till, vilket är viktigt för närstående.

 Stämningsdagboken är viktig för bipolära och skall vara ett bra stöd. Det skall vara enkelt, snabbt och motiverande. Du skall kunna få insikter, underlag till vårdmöten och bra behandlingar.