Inlägget gjort

Det är glädjande att över 80% av oss använder Dots Charge® 1 gång om dagen eller mer.

För bästa effekt av att att använda Dots Charge® är att använda regelbundet. Det är underlaget som utgör underlaget. Vi arbetar nu hårt med att tillgängliggöra dom lite mer avancerade analysfunktionerna. Vi utför ett omfattande arbeteför att säkerställa att analyserna blir så värdefulla som möjligt.  För mönsterigenkänning krävs underlag från en längre tids användande.

I övrigt är vi väldigt  stolta och glada över det förtroende och den fina återkoppling vi fått. Tillsammans utvecklar vi och förbättrar Dots Charge® för att bli så bra som möjligt. Vår egen erfarenhet av att leva med bipolär sjukdom har visat sig vara en god drivkraft och utgöra ett bra underlag för funktioner i produkten och en förmåga att förstå varandra. Utan ert stöd och återkoppling hade vi inte varit där vi är idag.

Vi har en tid framför oss där vi planerar att tillgängliggöra ny funktionalitet. Funktionalitet som just ni efterfrågat och som vi försöker göra så smidigt som möjligt att använda. Enkelhet är en ledstjärna. Enkelt och snabbt är av vår erfarenhet dom faktorer som gör att man inte ger upp att an använda en produkt som Dots Charge®. Det är det långsiktiga användandet som ger dom stora fördelarna. Det är i det långa perspektivet förståelse och insikter infinner sig och där ligger ett fantastiskt underlag för livsval, diagnoser & behandlingar. Vi kan alla göra tankeexpreimantet att försöka komma ihåg hur vi mådde under en viss period bakåt i tiden. I princip omöjligt om det inte finns nedskrivet.

Göran Källmark, VD