Inlägget gjort

Är det en skillnad mellan sorg och depression?

Med affektiva sjukdomar som t ex bipolär sjukdom är depression ett vanligt förekommande tillstånd. Det finns skillnader mellan nedstämdhet i allmänhet som t ex vid en skilsmässa som kan vara sorg och depression. Men vad är skillnaden på  sorg och depression.? För att kunna förstå och få bra hjälp är det klokt att lära sig lite mer.

Filmen nedan är en föreläsning på Hjärndagen av specialistläkaren Lars Häggström som redogör för det på ett bra sätt..

 

 

Inlägget gjort

Erbjudande – Kronans apotek

Vi har fått en möjlighet att erbjuda våra besökare en rabatt hos Kronans apotek. Behöver du något från apoteket kan det vara värt att passa på.

Du får 50 kr i rabatt när du handlar för över 350 kr.
Villkor: Gäller ej på receptbelagda eller receptfria läkemedel. Gäller endast på kronansapotek.se. Använd följande rabattkod: KRONANDOT

Kronans Apotek

Inlägget gjort

Det är glädjande att över 80% av oss använder Dots Charge® 1 gång om dagen eller mer.

För bästa effekt av att att använda Dots Charge® är att använda regelbundet. Det är underlaget som utgör underlaget. Vi arbetar nu hårt med att tillgängliggöra dom lite mer avancerade analysfunktionerna. Vi utför ett omfattande arbeteför att säkerställa att analyserna blir så värdefulla som möjligt.  För mönsterigenkänning krävs underlag från en längre tids användande.

I övrigt är vi väldigt  stolta och glada över det förtroende och den fina återkoppling vi fått. Tillsammans utvecklar vi och förbättrar Dots Charge® för att bli så bra som möjligt. Vår egen erfarenhet av att leva med bipolär sjukdom har visat sig vara en god drivkraft och utgöra ett bra underlag för funktioner i produkten och en förmåga att förstå varandra. Utan ert stöd och återkoppling hade vi inte varit där vi är idag.

Vi har en tid framför oss där vi planerar att tillgängliggöra ny funktionalitet. Funktionalitet som just ni efterfrågat och som vi försöker göra så smidigt som möjligt att använda. Enkelhet är en ledstjärna. Enkelt och snabbt är av vår erfarenhet dom faktorer som gör att man inte ger upp att an använda en produkt som Dots Charge®. Det är det långsiktiga användandet som ger dom stora fördelarna. Det är i det långa perspektivet förståelse och insikter infinner sig och där ligger ett fantastiskt underlag för livsval, diagnoser & behandlingar. Vi kan alla göra tankeexpreimantet att försöka komma ihåg hur vi mådde under en viss period bakåt i tiden. I princip omöjligt om det inte finns nedskrivet.

Göran Källmark, VD

 

Inlägget gjort

Janne Tikkanen – som bipolär och vårdgivare

Janne Tikkanen är en person med stora kunskaper och insikter kring bipolär sjukdom. Han har egna erfarenheter som drabbad och han har stora kunskaper att med att hjälpa andra genom vården i hans arbete inom vuxenpsykiatrin. 

Jannes berättelse är en berättelse om vägen till ett bättre liv.

 

Vikten av kunskap om sin bipolära sjukdom.

För cirka 15 år sedan insjuknande jag i bipolär typ 1 sjukdom. Att bli diagnosticerad med allvarlig och livslång psykisk sjukdom var traumatiskt för mig. Jag var övertygad om att mitt liv var kört, och min självbild gick från att ha varit relativt positiv till en bild av att vara endast och enbart sjuk, galen, värdelös och dysfunktionell. Min identitet gick i spillror. Alla mina ambitioner och drömmar likaså.

Idag är jag anställd som mentor på en högspecialiserad vuxenpsykiatrimottagning för personer med en bipolär sjukdom. Jag har idag privilegiet att få använda mina svåra erfarenheter av att drabbas av och leva med en bipolär sjukdom. Idag kan jag använda allt lidande och mörker till att stötta andra personer som har en bipolär sjukdom att ta kontroll över sin sjukdom och makt över sitt liv och sin framtid.

En grundläggande och central del i att ta kontroll över sin bipolära sjukdom är att lära sig så mycket man kan om den. Vilka är mina tidiga tecken på en bipolär episod? Vad brukar trigga igång mina svängningar i stämningsläget? Detta är ett par av de viktigaste frågorna att ha kunskap om.

”Hjälp till självhjälp”, är mottot på mottagningen jag arbetar på. Jag skulle vilja säga att det även skulle kunna vara ”DotsCharge´s” motto. Deras digitala stämningsdagbok är ett utmärkt hjälpmedel för att börja se mönster i sin vardag och sitt liv som kan vara antingen riskfaktorer eller skyddsfaktorer för bipolära episoder. Att göra de så viktiga insikterna om vad som gör att jag insjuknar i episoder, så att man till nästa gång kan ”göra om, göra rätt.”

Mitt liv gick från kaos till ordning, hopplöshet till meningsfullhet, maktlöshet till egenmakt, när jag började att lära mig mer om min bipolära sjukdom.

DotsCharge är ett enkelt och effektivt sätt att skaffa sig större och djupare kunskaper om både sin bipolära sjukdom och sig själv. De insikter man gör under tiden man använder den digitala stämningsdagboken är ovärderliga; hur mäter man värdet av att kunna leva ett meningsfullt och givande liv, trots en allvarlig och livslång psykisk sjukdom?

Janne Tikkanen, mentor på Vuxenpsykiatrimottagningen Bipolär, Malmö. 2018-09-05.

Inlägget gjort

Intervju med Göran Källmark

Vad är Dots Charge®?

Dots Charge® är en ny modern och intelligent stämningsdagbok för personer med bipolär sjukdom och andra affektiva utmaningar som t ex depressioner och PMS

Vad ligger bakom Dots Charge®?

Dots Charge® är framtagen baserad på egna erfarenheter bland personaler. Bipolär sjukdom finns även i min närhet och jag har på när håll sett vilka utmaningar och behov som finns. Utmaningar för den drabbade, närstående, i mötet med vården och avsaknad av underlag till forskning kring affektiva tillstånd. Att använda moderna verktyg för att snabbt, enkelt, långsiktig i ett strukturerat är nödvändigt. Det satt i samverkan med närstående, vård samt forskning är stora och mycket viktiga behov som behövs för att hjälpa på bästa sätt.

Hur har ni gått tillväga?

Vi började med våra egna behov, gjorde en undersökning för att stämma av intresset och vilken funktionalitet som efterfrågas. Vi utvecklade sedan produkten i samverkan med patienter, närstående, vårdgivare samt forskning. För att säkerställa att en god koppling till vårdgivare använder oss av samma typ av skattningsskalor som vården använder. Att gör det enkelt att använda är det viktigaste för se till att man orkar använda appen över lång tid. Vikten av att under en lång registrera symtomen – föra stämningsdagbok  över sitt mående är avgörande för ett bättre mående.

Vad innehåller Dots Charge® och hur använder man den?

Dots Charge® består av 2 delar. Dels är det en app, dels en hemsida. I appen registrerar du snabbt och enkelt via ett par gester dina symtom. Detta kan du göra när du vill, var du vill och hur ofta du vill. Det tar ca 10-15 sekunder. Dots Charge® hjälper dig också att automatiskt att in data för att sätta ditt mående i ett sammanhang. Det är t ex tid, plats, väder. Vi analyserat och visualiserar ditt mående för att användaren skall få bra insikter, ge ett bra underlag till vården för att bättre diagnostisera och erbjuda relevanta behandlingar. Dessutom bidrar de insamlade uppgifter anonymt till forskningen för att utveckla bättre diagnosmetoder och behandlingar. Med Dots Charge® kan du låta dina närstående dokumentera hur dom uppfattar att du mår och ni kan tillsammans analysera måendet. Det är vanligt att närstående ser förändringar tidigare än den drabbade själv. Hen kan således vara delaktig och hjälpa till med att vara förebyggande och få en förstående som hjälper den närstående och sig själv , vilket är önskvärt. Som närstående vill man hjälpa till och man vill kunna hantera t ex familjen. Genom att förstå mönster och tecken i måendet förbättras förutsättningar för ett bättre liv.

Varför kostar Dots Charge® och varför en prenumeration?

Vi är angelägna om att kunna erbjuda Dots Charge® över en lång tid och säkerställa att utvecklingen fortsätter utifrån behoven som ni ger uttryck för. Vi värnar om att vara helt fria från reklam, att inte stå under inflytande av externa parter eller sponsorer. Vi säkerställer att dina uppgifter är skyddade. Prenumerationen möjliggör bl a att vi du kan pausa, eller avsluta när du vill utan extra kostnader. Det gör att det inte kostar mycket att börja använda Dots Charge®. Vi kan då också se hur hur användarmönstret ser ut och göra relevanta justeringar för ett långsiktig och värdefull användande.

Hur ser den tekniska lösningen ut?

Du använder valfria smartphones eller surfplattor, du kan använda flera samtidigt för att dokumentera ditt mående. Informationen lagras säkert i molnet och åtkomst finns även via webben för analys och för att hantera ditt konto. Det är bara du som kan komma åt din data och ge ett medgivande till närstående, vården för att samverka med dig. Vården kan bara läsa din information. Data till forskningen är helt anonymiserad och kan inte på något sätt spåras till dig.

Hur ser framtiden ut?

Vi arbetar kontinuerligt med att att utveckla Dots Charge® i sin helhet för att ser till att den möter upp de behov som finns. Det är ni som användare som vet vad som gör att att Dots Charge® är så värdefull som möjligt för er.

Vad önskar du dig för fortsättningen?

Att utsatta får ett bättre, mer balanserat liv. Där diagnos och behandlingar är mer verksamma. Att tiden att bli diagnostisera sjunker från i genomsnitt 11 år. Att antalet feldiagnoser sjunker. I dag är det genomsnitt 3 feldiagnoser. Att suicidal-risken går ner. I dag har bipolära en 20% förhöjd risk till självmord. Att vi bieffekterna av mediciner minskar. Kort och gott ett bättre liv för de drabbade oavsett om det är den sjuke, närstående, barn. Det är tillsammans vi hjälper varandra.

Prova gärna. 30 dagar gratis. Ladda ner från där appar finns.

Göran Källmark, VD

Dots Solutions AB