Inlägget gjort

Diagnostisering tar för lång tid

IMG_0022.png

 


Att få hjälp tidigt har en stor betydelse hur sjukdomen utvecklas. Att bli diagnosticerad och få rätt behandling i tid kan ha en avgörande effekt på hur man kan leva ett liv med mindre begräsningar. I genomsnitt tar det 11 år att bli diagnosticerad. Utmaningen ligger i att kunna identifiera ett antal episoder av svängningar för att se mönster som tyder på bipolär sjukdom. I många fall söker man inte hjälp föränn man är deprimerad . Att förstå att en period av flöde, kreativitet, engagemang, relationer, mycket sex och upprymdhet är viktigt att berätta om i mötet med vården, eller genom insikter kunna söka vård tidigt. Generellt välmående som man kan uppleva i såadan episod lägger man inte märke till eller noterar att relationsproblem, slösaktighet med pengar kan vara en indikation. Att misstänka och agera innan livet har blivit begränsat av sjukdomen är svårt. Minnet är inte pålitligt för oss alla då våra minnen tas fram och färgas utifrån den sinnesstämning vi befinner oss i. Är man t ex på ett utmärkt humör så är det lite svårt att minnas och känna hur det var när man hade det svårt och tvärtom. Känslan påverkar minnet och minnet påverkar vårt minne. Detta leder till att om man själv och/ eller närstående kan för en stämningsdagbok så har det stora vinster. Det ger insikter och skapar underlag för en bättre diagnosticering och behandling.

Kommentera