Inlägget gjort

Är du deprimerad och mellan 15-18 år?

Stockholms Universitet genomför ett forskningsprojekt för dig som är mellan 15-18 år och är deprimerad. Titta på filmen, läs mer och se om det kan passa dig.

ERiCA Internetbaserad behandling för dig som är 15-18 år och lider av depression. All behandling sker via internet och du kan bo var som helst i Sverige. Behandlingen är en del av ett forskningsprojekt vid Stockholms universitet.

Inlägget gjort

Ny medarbetare – Välkommen Hanna Nilsson!

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/a/1/d/dotscharge.com/httpd.www/wp-includes/formatting.php on line 4358

Vi har glädjen att välkomna Hanna Nilsson till Dots Solutions AB. Hanna kommer med en gedigen bakgrund från vården som sjuksköterska och har den senaste tiden arbetat som ambulanssjuksköterska. Hennes kunnande och erfarenhet är ett välkommet tillskott. Utöver den prehospitala världen har hon en erfarenhet från somatiken (fysiska åkommor) samt kliniska forskningsprojekt. Psykiskt ohälsa ligger henne varmt om hjärtat och hon har egna erfarenheter både som anhörig och som patient. Hanna kommer att bl a jobba med kommunikation, samverkan med patienter, anhöriga & vårdgivare samt med olika forskningsprojekt.

Varmt välkommen!

Göran Källmark, VD Dots Solutions AB

Inlägget gjort

Inbjudan – Internetbaserad behandling för ungdomar med depression

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/a/1/d/dotscharge.com/httpd.www/wp-includes/formatting.php on line 4358

Internetbaserad behandling har visat goda resultat i ett stort antal forskningsstudier för vuxna med olika typer av problem. Större delen av forskningen gäller internetbaserad kognitiv beteendeterapi (IKBT), men några studier har visat god effekt för internetbaserad psykodynamisk terapi (IPT) för depression och ångest. Forskningen kring internetbaserad behandling för barn och ungdomar är inte lika omfångsrik, men några studier visar lovande resultat för IKBT för ungdomar med depression. Nu startar vår forskargrupp vid Psykologiska institutionen, Stockholms universitet, ett femårigt projekt där vi ska utveckla IPDT för ungdomar med depression och testa effekten av den behandlingen. Den största studien inom projektet kommer att jämföra effekten av IPDT och IKBT. Projektet har erhållit ett stort forskningsanslag från norska Kavlifonden och forskningen bedrivs i samarbete med forskare vid bland annat Linköpings universitet, Universitetet i Oslo, University College London och Ericastiftelsen.

Projektet börjar med en pilotstudie som testar IPDT för ungdomar 15-18 år med mild till måttlig depression. Just nu håller vi på att rekrytera ungdomar som vill delta i studien. Ungdomar som känner sig deprimerade eller nedstämda är välkomna att anmäla sig till studien på hemsidanwww.erica.nu, Eftersom internetbaserad behandling består av vägledd självhjälp kan studien inte ta emot ungdomar som behöver mer omfattande psykiatriska insatser – som ungdomar med psykos, autismspektrumsyndrom, tidigare självmordsförsök eller bipolaritet. Vi tar inte heller emot de som redan har en pågående samtalsbehandling. Behandlingen över åtta veckor består av textkapitel, filmer och textbaserad kontakt med en internetbehandlare. Den psykodynamiska behandlingen fokuserar på att förstå sina känslor och sina relationsmönster bättre och den innehåller övningar (t ex känslodagbok) som syftar till att förändra de mönster som vidmakthåller depressionen. Ungdomarna skattar sina depressionssymtom varje vecka och detta ligger till grund för utvärderingen av behandlingseffekten.

 

Till kommande studier i projektet funderar vi på att komplettera behandlingen med att ungdomarna får föra dagbok över sitt mående i strukturerad form. Det kan stärka ungdomarnas förståelse av vad som påverkar det egna måendet och även ge värdefull information till behandlarna.

 

 

Björn Philips

Docent, leg. psykolog, leg. psykoterapeut

Inlägget gjort

Kunskap om din sjukdom

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/a/1/d/dotscharge.com/httpd.www/wp-includes/formatting.php on line 4358
Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/a/1/d/dotscharge.com/httpd.www/wp-includes/formatting.php on line 4358
Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/a/1/d/dotscharge.com/httpd.www/wp-includes/formatting.php on line 4358
Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/a/1/d/dotscharge.com/httpd.www/wp-includes/formatting.php on line 4358

Ger kunskap dig förmågan att se runt hörn?

Nja, riktigt så enkelt är det inte men det ligger mycket i det.  Kunskap om sitt mående eller sjukdom underlättar stort för ett bättre mående. Genom den förståelse man får är det lättare att hantera vardagen, bättre möten med vården  för bra samtal med vårdgivare.  Det är lättare att prata med närstående och tillsammans underlätta livet tillsammans.  Det finns symtom och sjukdomsförlopp för sjukdomar och genom att känna till dom och att upptäcke tecken i tid är det lättare att undvika försämringar.  Kunskapen om sjukdomen och sjukdomsförloppet gör att det är möjligt att med större sannolikhet se in i framtiden och vad som finns runt nästa hörn. Att kunna få hjälp att välja en bättre väg. 

Läkemedelsboken är en utmärkt källa som vi rekommenderar.  Läs gärna om just dina besvär och uppmuntra även närstående att läsa i den.

Kombinera kunskap ovan med dina upplevda symptom ( T ex med Dots Charge®) och du är bra rustad för ett bättre mående.

p.s Det finns ett utryck för personer med bra kunskap om sin sjukdom. Det kallas spetspatienter Det har visat sig att spetspatienter upplever sig få bättre vård och mår bättre. 

Inlägget gjort

Är det en skillnad mellan sorg och depression?

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/a/1/d/dotscharge.com/httpd.www/wp-includes/formatting.php on line 4358

Med affektiva sjukdomar som t ex bipolär sjukdom är depression ett vanligt förekommande tillstånd. Det finns skillnader mellan nedstämdhet i allmänhet som t ex vid en skilsmässa som kan vara sorg och depression. Men vad är skillnaden på  sorg och depression.? För att kunna förstå och få bra hjälp är det klokt att lära sig lite mer.

Filmen nedan är en föreläsning på Hjärndagen av specialistläkaren Lars Häggström som redogör för det på ett bra sätt..

 

 

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/a/1/d/dotscharge.com/httpd.www/wp-includes/formatting.php on line 4358
Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/a/1/d/dotscharge.com/httpd.www/wp-includes/formatting.php on line 4358 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/a/1/d/dotscharge.com/httpd.www/wp-includes/formatting.php on line 4358