Inlägget gjort

Det är glädjande att över 80% av oss använder Dots Charge® 1 gång om dagen eller mer.

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/a/1/d/dotscharge.com/httpd.www/wp-includes/formatting.php on line 4358

För bästa effekt av att att använda Dots Charge® är att använda regelbundet. Det är underlaget som utgör underlaget. Vi arbetar nu hårt med att tillgängliggöra dom lite mer avancerade analysfunktionerna. Vi utför ett omfattande arbeteför att säkerställa att analyserna blir så värdefulla som möjligt.  För mönsterigenkänning krävs underlag från en längre tids användande.

I övrigt är vi väldigt  stolta och glada över det förtroende och den fina återkoppling vi fått. Tillsammans utvecklar vi och förbättrar Dots Charge® för att bli så bra som möjligt. Vår egen erfarenhet av att leva med bipolär sjukdom har visat sig vara en god drivkraft och utgöra ett bra underlag för funktioner i produkten och en förmåga att förstå varandra. Utan ert stöd och återkoppling hade vi inte varit där vi är idag.

Vi har en tid framför oss där vi planerar att tillgängliggöra ny funktionalitet. Funktionalitet som just ni efterfrågat och som vi försöker göra så smidigt som möjligt att använda. Enkelhet är en ledstjärna. Enkelt och snabbt är av vår erfarenhet dom faktorer som gör att man inte ger upp att an använda en produkt som Dots Charge®. Det är det långsiktiga användandet som ger dom stora fördelarna. Det är i det långa perspektivet förståelse och insikter infinner sig och där ligger ett fantastiskt underlag för livsval, diagnoser & behandlingar. Vi kan alla göra tankeexpreimantet att försöka komma ihåg hur vi mådde under en viss period bakåt i tiden. I princip omöjligt om det inte finns nedskrivet.

Göran Källmark, VD

 

Inlägget gjort

Janne Tikkanen – som bipolär och vårdgivare

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/a/1/d/dotscharge.com/httpd.www/wp-includes/formatting.php on line 4358
Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/a/1/d/dotscharge.com/httpd.www/wp-includes/formatting.php on line 4358
Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/a/1/d/dotscharge.com/httpd.www/wp-includes/formatting.php on line 4358
Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/a/1/d/dotscharge.com/httpd.www/wp-includes/formatting.php on line 4358

Janne Tikkanen är en person med stora kunskaper och insikter kring bipolär sjukdom. Han har egna erfarenheter som drabbad och han har stora kunskaper att med att hjälpa andra genom vården i hans arbete inom vuxenpsykiatrin. 

Jannes berättelse är en berättelse om vägen till ett bättre liv.

 

Vikten av kunskap om sin bipolära sjukdom.

För cirka 15 år sedan insjuknande jag i bipolär typ 1 sjukdom. Att bli diagnosticerad med allvarlig och livslång psykisk sjukdom var traumatiskt för mig. Jag var övertygad om att mitt liv var kört, och min självbild gick från att ha varit relativt positiv till en bild av att vara endast och enbart sjuk, galen, värdelös och dysfunktionell. Min identitet gick i spillror. Alla mina ambitioner och drömmar likaså.

Idag är jag anställd som mentor på en högspecialiserad vuxenpsykiatrimottagning för personer med en bipolär sjukdom. Jag har idag privilegiet att få använda mina svåra erfarenheter av att drabbas av och leva med en bipolär sjukdom. Idag kan jag använda allt lidande och mörker till att stötta andra personer som har en bipolär sjukdom att ta kontroll över sin sjukdom och makt över sitt liv och sin framtid.

En grundläggande och central del i att ta kontroll över sin bipolära sjukdom är att lära sig så mycket man kan om den. Vilka är mina tidiga tecken på en bipolär episod? Vad brukar trigga igång mina svängningar i stämningsläget? Detta är ett par av de viktigaste frågorna att ha kunskap om.

”Hjälp till självhjälp”, är mottot på mottagningen jag arbetar på. Jag skulle vilja säga att det även skulle kunna vara ”DotsCharge´s” motto. Deras digitala stämningsdagbok är ett utmärkt hjälpmedel för att börja se mönster i sin vardag och sitt liv som kan vara antingen riskfaktorer eller skyddsfaktorer för bipolära episoder. Att göra de så viktiga insikterna om vad som gör att jag insjuknar i episoder, så att man till nästa gång kan ”göra om, göra rätt.”

Mitt liv gick från kaos till ordning, hopplöshet till meningsfullhet, maktlöshet till egenmakt, när jag började att lära mig mer om min bipolära sjukdom.

DotsCharge är ett enkelt och effektivt sätt att skaffa sig större och djupare kunskaper om både sin bipolära sjukdom och sig själv. De insikter man gör under tiden man använder den digitala stämningsdagboken är ovärderliga; hur mäter man värdet av att kunna leva ett meningsfullt och givande liv, trots en allvarlig och livslång psykisk sjukdom?

Janne Tikkanen, mentor på Vuxenpsykiatrimottagningen Bipolär, Malmö. 2018-09-05.