Inlägget gjort

Vredesutbrott hos barn – tidigt tecken på bipolär sjukdom?

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/a/1/d/dotscharge.com/httpd.www/wp-includes/formatting.php on line 4358

Hur tidigt kan man upptäcka bipolär sjukdom hos barn och hur ser symtom ut? Många gånger upptäcks eller debuterar inte bipolär sjukdom för senare i livet, men om det debuterar tidigt eller om det bara symtom som missförståtts. Självhjälp på vägen har sammanställt 10 markörer som kan vara till hjälp. Det skulle kunna vara till nytta för att söka hjälp i tid.

Texten kommer från självhjälp på vägen.

Tio markörer som visar på bipolär sjukdom vid ett barns vredesutbrott

 • Vredesutbrott är ett framträdande fenomen vid tidig bipolär sjukdom och kan upptäckas hos grundskolebarn.
 • Barnet fungerar bra i skolan. Utbrotten kommer hemma på kvällen i samband med utmattningen efter att barnet har kontrollerat sitt humör hela dagen och inte längre klarar av att hålla ihop. Barnen är som mest sårbara på kvällen.
 • Utbrottet uppstår plötsligt utan någon som helst synbarlig anledning – när barnet nekas något eller vid en tillrättavisning. Barnet kanske provocerar de vuxna för att få igång utbrottet.
 • Väl igång byggs utbrottet successivt upp, från explosivt beteende till ett avklingande. Barnet klagar ofta över huvudvärk eller utmattning, eller somnar genast efter vredesutbrottet.
 • BS-relaterade vredesutbrott är så kraftfulla att man inte skulle kunna imitera dem själv. Barnet kanske ömsom yrar, fnittrar, gråter häftigt eller skriker ut obsceniteter. Förmågan att hantera situationen går förlorad och regredierande är vanligt.
 • Hemska och skrämmande tankar som att använda knivar eller eld finns hos barnet, och uttalade hot mot familjemedlemmar förekommer under vredesutbrottet. Tankarna och hoten förverkligas knappast, men intensiteten i dem kan vara nog så skrämmande.
 • Under utbrotten tar barnet sönder egna föremål som i vanliga fall är betydelsefulla, förstör även föräldrarnas saker. Barnet drivs ofta av en känsla av tvång, att ett speciellt föremål måste förstöras. När det limbiska systemet i hjärnan tar överhand kan allt som normalt värderas positivt av barnet utsättas för dess förstörelsebehov.
 • Barnet beskriver att det under utbrottet upplever en ökande hetta som känns i kroppen från magen, via bröstet, halsen, ansiktet och upp i huvudet. En del barn upplever även en aura innan utbrottet med dimsyn, känslighet för dofter eller huvudvärk.
 • Barnet kan under utbrottet uppleva det som om ett levande väsen tar över och styr, något som är reellt närvarande.
 • Utbrottet kan ge en behaglig energikick. Barnet upplever striden behaglig. De flesta människor upplever en “neurokemisk tillfredsställelsekick” vid inlärning. Det är genom detta som hjärnan markerar inlärandet så det kan bli ihågkommet och kunna användas även i andra sammanhang. Det fungerar dock inte så för alla barn med bipolär sjukdom, en del kan inte uppleva den tillfredsställelsen vid inlärning. Många barn med bipolär läggning lider av denna brist på känsla av tillfredsställelse eller lust.
 • Under vredesutbrotten utlöses en skur av adrenalin i hjärnan som i sin tur sätter igång produktionen av positiva transmittorsubstanser som gör att barnet kan känna tillfredsställelse och även känna sig piggt och fokuserat. Dessa positiva känslor bidrar kanske starkt till en önskan att återuppleva de känslor som uppkommer under utbrotten. Under vredesutbrottet kan barnet uppvisa paranoida tendenser: “Hela världen är tokig, utom jag”. Denna attityd är en naturlig effekt av en stressreaktion. Föräldrar eller andra auktoriteter hamnar i ett fiendeläger när barnets goda omdöme och självbevarelsedrift sätts ur spel.

Hur reaktionen vid vredesutbrottet successivt ökar

Ett vredesutbrott inom det bipolära spektrumet genomgår fyra faser: från en dysforisk affekt, till provokation och explosion för att sluta i utmattning. För att föräldrarna på ett bra sätt ska kunna klara av situationen måste de kunna sänka stressnivån, avleda barnet och omforma processen.

Den dysforiska fasen: Vredesutbrotten börjar ofta med att barnet uttrycker bitterhet och irritation. Allt irriterar och inget är bra. Beteendemässigt inkluderar denna fas att barnet rör sig från en nedstämd sinnesstämning via provokation, explosion och slutar i utmattning.
Under denna fas ser man att barnet:

 • uppvisar ett ilsket, icke-verbalt ansiktsuttryck
 • talar med hög röst
 • är hyperaktivt
 • är retsamt och mumlande
 • plågar föräldrarna med otrevliga anmärkningar, bråkar med syskon
 • påpekar att det mår dåligt och inte “känner igen sig själv”.


Den provokativa fasen
: När olustkänslan djupnar börjar barnet hitta en anledning att börja bråka.
Under denna fas ser man att barnet:

 • uppvisar ett hånfullt ansiktsuttryck
 • uttalar svordomar och oförskämdheter mot familjemedlemmar
 • avbryter av föräldrars aktiviteter
 • hotar att ställa till med en scen
 • närmar sig föräldrarna med knutna nävar och hotande ljud smäller i dörrar.


Den explosiva fasen:
I det här skedet blir hjärnans frontallober satta ur spel och det limbiska systemet tar över barnets beteende, och barnet hamnar i total omedvetenhet.
Under denna fas ser man att barnet:

 • skriker och gråter, ibland samtidigt, ibland med tillräcklig kraft för att spränga blodkärl i ansiktet.
 • uppvisar fradga och förstorade pupiller
 • har paranoida idéer, rusar smygande runt i huset och försöker undvika vuxna eller anklagar dem för att vilja skada honom/henne
 • uttalar dödshot mot föräldrar och syskon, självmordshot
 • hotar med kniv, elektrisk apparatur och tunga föremål
 • uppträder våldsamt gentemot husdjur, nära att tillfoga allvarlig skada
 • beter sig vilt och oförutsägbart, rusar ut i gatan, försöker hoppa ur en rullande bil.

Det här är det akuta stadiet av reaktionen och barnet är oförmöget att lyssna eller reagera på tillsägelser.


Utmattningsfasen:
Barn med vredesutbrott relaterade till bipolär sjukdom uppvisar några karaktäristiska beteenden när utbrottet avtar, man ser att barnet:

 • ofta faller ihop och verkar oförstående och “borta”
 • klagar över svår huvudvärk
 • somnar under en stund
 • kommer inte ihåg vad som hänt under utbrottet
 • uttrycker ibland vid uppvaknandet en genuin ånger över sitt beteende och vägrar kanske att prata om det som hänt. Barnets förnekande upprätthålls av en skräck över att vara skvatt galen, obotlig och frånstötande.

Från boken Survival strategies, G T Lynn

Inlägget gjort

Nedstämd

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/a/1/d/dotscharge.com/httpd.www/wp-includes/formatting.php on line 4358

När det blir blå, grå, svarta känslor som tar över är det allt annat än lätt att bara rycka upp sig. Vi som drabbas upplever det så att ingen utomstående som inte har drabbats kan förstå. Det är ju förstås naturligt, men inte desto mindre frustrerande för oss som lider. Förståelsen över att man inte orkar gå upp, inte klarar av att gå ut, inte kunna jobba. Förståelsen att man kanske t o m brottas med svåra suicida tankar. Hur hanterar man sin omgivning och hur skall omgivningen hjälpa till? Om det inte finns någon i ens omgivning vad gör man då. Det finns verkligen inga enkla svar. Bortsett från alla råd som finns, vilka många är bra, är det närmaste och enklaste sättet att förhålla sig till nedstämdheten som till vädret. Det kan vara dålig, t om riktigt dåligt och hålla i sig länge, men till sist vänder det. Så kan man tänka själv och så kan omgivningen kanske kunna förstå lite bättre och ha fördragsamhet. På samma tema är det inte ovanligt att det faktiskt kan vara vädret som påverkar stämningsläget. T ex är det många som drabbas av nedstämdhet och depressioner vid årtidsskiftningar.

Inlägget gjort

Ebb och flod

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/a/1/d/dotscharge.com/httpd.www/wp-includes/formatting.php on line 4358
Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/a/1/d/dotscharge.com/httpd.www/wp-includes/formatting.php on line 4358
Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/a/1/d/dotscharge.com/httpd.www/wp-includes/formatting.php on line 4358
Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/a/1/d/dotscharge.com/httpd.www/wp-includes/formatting.php on line 4358

Att ha humörsvängningar kan ibland följa givna mönster som ebb och flod. Många gånger är det svårt att se sambanden och det kan vara oerhört begränsade. Diagnoser används för att lättare förstå och kunna prata om sitt tillstånd, men primärt är det för vården för att kunna  sätta namn på tillståndet och erbjuda relevant hjälp. När vi använder diagnosbegreppen utanför vården med vänner, kollegor, familj och bekanta är det lätt att bli definierad av diagnosen. Dom flesta av oss har dålig kunskap om vad som döljer sig bakom diagnoserna. Det är dock viktigt att det finns kännedom och förståelse kring att vi är många som lider av psykisk ohälsa och det finns en stora rädsla för det hos många som är dåligt insatta. Vi kan inte och bör inte förvänta sig att alla skall veta vad som döljer sig bakom namnen, men väl veta att psykisk ohälsa är som vilken annan sjukdom som helst. Olika begränsande för för olika indvider vid olika tillfällen. 

Ebb och flod är naturliga förändringar så även som även sjukdomar är. Har man aldrig erfaret ebb och flod på olika platser kring vår fina planet så kan det vara svårt att förstå. Kunskapen om att det finns gör att förståelsen för fenomenet.

Desto mer vi vet om vårt egen utmaning ju bättre förståelse, stöd och hjälp kan vi få från vår omgivning och vården.

 

Inlägget gjort

Känner du igen ditt mönster?

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/a/1/d/dotscharge.com/httpd.www/wp-includes/formatting.php on line 4358

Känner du igen dig i något av nedanstående mönster av bipolär sjukdom. Det kan vara svårt att utskilja utan en bra historik. Det finns många olika varianter av bipolär sjukdom och dom kräver olika sätt att behandlas och hanteras. Kunskapen är nödvändig för egna insikter, en säkrare diagnos  och relevanta behandlingar. Allt för ett liv i balans.

 Se illustrationerna nedan eller kika på filmen. Prova Dots Charge® gratis och jämför.

Dots Charge® är ersätter inte en klinisk bedömning.

Dela på Facebook
Twittra detta
Dela på LinkedIn
Pinterest

Bipolär typ1

Bipolär typ 2
Bipolär typ 2 1/2
Bipolär typ 3
Unipolär

Video