Inlägget gjort

Varför prenumerera på Dots Charge®?

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/a/1/d/dotscharge.com/httpd.www/wp-includes/formatting.php on line 4358
Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/a/1/d/dotscharge.com/httpd.www/wp-includes/formatting.php on line 4358
Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/a/1/d/dotscharge.com/httpd.www/wp-includes/formatting.php on line 4358
Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/a/1/d/dotscharge.com/httpd.www/wp-includes/formatting.php on line 4358

Vi får ibland frågan varför vi tar betalt för Dots Charge®. Det är högst relevant fråga i dessa tider när det ser ut som om mycket är gratis.

Vi tillhandahåller hjälpmedel som riktar sig till dig som är bipolär eller anhörig. Bipolär sjukdom är kronisk och man behöver ha tillgång till en modern och väl fungerande stämningsdagbok under hela tiden. Vi är och vill vara en långsiktig och stabil partner till dig. Du skall vara i fokus och vara utan inflytande från externa parter med egna intressen. För det behöver vi en ha en fungerande ekonomi som säkerställer intäkter över tid. Stämningsdagboken är ett ovärdeligt verktyg för att hantera sjukdomen. Du tar del av analyser och visualiseringar för att förstå och kunna agera i tid. Du får underlag till vårdmöten för bättre diagnoser och behandlingar. Du får ett mer proaktivt vårdgivande och kan lättare undvika eller minska effekterna av dina episoder och få en bättre fungerade vardag. Det är viktigt att du som använder produkten har full kontroll över din data och att den inte säljs till andra aktörer. Vi är inte beroende av reklam, sponsorer, finansierade läkemedelsbolag eller vårdinrättningar. Det är alltid du som bestämmer vem som skall få ta del av din data och ditt mående. Att betala per månad ger också dig en mindre ekonomisk belastning. Du kan pausa när du vill och du kan avsluta när du vill – Du har full kontroll.

Vad är det då som kostar?

  • Fortsatt utveckling av Dots Charge®
  • Driften av Dots Charge®
  • Säker lagring av din dagabok.
  • Support
  • Försäljning och marknadsföring
  • Samarbeten med patientföreningar, föreläsare och stödverksamheter för forskning och utveckling

Har du ytterligare frågor eller funderingar är du alltid välkommen att höra av dig till oss. info@dotscharge.com, via vår live chat på hemsidan eller vi twitter @dotscharge.

Team Dots Charge
Inlägget gjort

Diagnostisering tar för lång tid

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/a/1/d/dotscharge.com/httpd.www/wp-includes/formatting.php on line 4358
IMG_0022.png

 


Att få hjälp tidigt har en stor betydelse hur sjukdomen utvecklas. Att bli diagnosticerad och få rätt behandling i tid kan ha en avgörande effekt på hur man kan leva ett liv med mindre begräsningar. I genomsnitt tar det 11 år att bli diagnosticerad. Utmaningen ligger i att kunna identifiera ett antal episoder av svängningar för att se mönster som tyder på bipolär sjukdom. I många fall söker man inte hjälp föränn man är deprimerad . Att förstå att en period av flöde, kreativitet, engagemang, relationer, mycket sex och upprymdhet är viktigt att berätta om i mötet med vården, eller genom insikter kunna söka vård tidigt. Generellt välmående som man kan uppleva i såadan episod lägger man inte märke till eller noterar att relationsproblem, slösaktighet med pengar kan vara en indikation. Att misstänka och agera innan livet har blivit begränsat av sjukdomen är svårt. Minnet är inte pålitligt för oss alla då våra minnen tas fram och färgas utifrån den sinnesstämning vi befinner oss i. Är man t ex på ett utmärkt humör så är det lite svårt att minnas och känna hur det var när man hade det svårt och tvärtom. Känslan påverkar minnet och minnet påverkar vårt minne. Detta leder till att om man själv och/ eller närstående kan för en stämningsdagbok så har det stora vinster. Det ger insikter och skapar underlag för en bättre diagnosticering och behandling.

Inlägget gjort

Vikten av att dokumentera sitt mående

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/a/1/d/dotscharge.com/httpd.www/wp-includes/formatting.php on line 4358

För att förstå sitt mående över tid behöver man skriva ner sitt mående och en del olika detaljer för att bättre förstå hur måendet sett ut över tid. Genom att samla sitt mående i en strukturerad form är det lättare att kunna visualisera och analysera sitt mående och därigenom bättre kunna se vad som skulle kunna vara påverkande. Hur eventuella olika vårdinsatser påverkar. Att föra stämningsdagbok via en app underlättar mycket. Vi har lagt fokus på att underlätta i att föra stämningsdagbok. Via några gester i vår app dokumenterar du för dig viktiga värden som t ex stämningsläge, minne, ångest, irritabilitet & koncentrationssvårigheter. Vi sätter det också i ett större sammanhang med datum, tid, väder & plats för att ännu tydligare hitta samband och trigger. Närstående kan också föra stämningsdagbok vilket är väsentligt då närstående observerar ofta förändringar innan man själv upplever förändringar. Det skapar dessutom delaktigt och en möjlighet att hjälpa till, vilket är viktigt för närstående.

 Stämningsdagboken är viktig för bipolära och skall vara ett bra stöd. Det skall vara enkelt, snabbt och motiverande. Du skall kunna få insikter, underlag till vårdmöten och bra behandlingar.

Inlägget gjort

Kom igång!

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/a/1/d/dotscharge.com/httpd.www/wp-includes/formatting.php on line 4358 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/a/1/d/dotscharge.com/httpd.www/wp-includes/formatting.php on line 4358

För att komma igång behöver du först skapa ett konto och logga in. I processen behöver du ange dina kreditkort uppgifter, men första månaden är gratis och du kan avluta när du vill.

När du har ditt konto och ditt användarnamn och lösenord laddar du ner och öppnar appen på din telefon och loggar in.

Du är då direkt redo att använda appen.
Du använder gester för att enkelt registrera uppgifterna. Upp och ner för att ställa in ditt mående och till höger och vänster(om du vill gå tillbaka) för att ange nästa värde. Du rapportera det du vill och har behov av. Efter varje val trycker du på registrera nere i högra hörnet. I vänstra hörnet ser du när och vad du registrerade sist. I menyn finns det ett val att se sin historik i diagram format. Mer diagram och analysmöjligheter hittar du under mitt konto på hemsidan.

1. Svep eller ner
2. Tryck registrera
3. Svep till höger eller vänster
4. Upprepa
5. Klar

Det tar inte mer än 20 sekunder

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/a/1/d/dotscharge.com/httpd.www/wp-includes/formatting.php on line 4358